WhatsApp

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta …………………… ile diğer taraftan .................................................................................................... .............................................

adresinde mukim .................................................. .................................................. ................................

(Kısaca MÜSTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin ………………………. tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜSTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.3 MÜSTERİ. ……………………………….. tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının .........................................’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜSTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ABH .........................................’ın  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

Madde 4 – .........................................’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ........................................., MÜŞTERİ ’in tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 ........................................., MÜSTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 ......................................... ,MÜSTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 .........................................,MÜSTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 .........................................,MÜSTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video,resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

 

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli ......................................... tarafından …...... TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.4 Hizmet bedeli’nin tamamı işe başlanmadan önce MÜSTERİ tarafından Para Makbuzu Karşılığı ......................................... ‘a ödenecektir.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ......................................... taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Tekirdağ

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../....... tarihinde 2(iki) nüsha olarak

düzenlenmiştir.

 

YABOSOFT İNTERNET HİZMETLERİ                                                                 Müşteri                                                                                                                                                                                                                 

                            [ iMZA]                                                                                     [ iMZA ]

             

.........................................

Tel : 0534 386 58 68
Fax: 0534 386 58 68

Web E-mail: info@yabosoft